Revenue operations neboli RevOps

chart, investment, analytics-4819676.jpg

Co je Revenue Operations?

Co je Revenue Operations?
Revenue operations neboli RevOps je sladění a v různé míře i spojení týmů marketingu, prodeje a zákaznického servisu v celém životním cyklu zákazníka s cílem podpořit růst prostřednictvím provozní efektivity.

RevOps vede všechny týmy k odpovědnosti za výnosy, čímž uvolňuje oddělení, která se mohou soustředit na zákazníka. Jedná se o holistický přístup, který má za cíl odbourat sila mezi odděleními zabývajícími se zákazníky a klienty.

Primárními hnacími silami provozu výnosů jsou sdílené technologie, procesy a data.

Jak již bylo řečeno, RevOps neslouží pouze k zajištění provozní efektivity.

Výsledkem sladění týmů zabývajících se příjmy je také lepší zákaznická zkušenost a větší spokojenost a angažovanost zaměstnanců.

Podle Yamini Rangan, generální ředitelky společnosti HubSpot, ve zprávě Not Another State of Marketing Report 2021: “Zákaznická zkušenost je v roce 2021 a dále hnacím motorem růstu číslo jedna. Děje se tak již delší dobu, ale rok 2020 skutečně urychlil trendy v oblasti digitální transformace a vztahů mezi kupujícím a prodejcem a není cesty zpět.”

I když chápeme důležitost skvělé zákaznické zkušenosti, často přehlížíme přínosy vytváření výjimečných zážitků pro naše zaměstnance a kolegy.

Toto zaměření na interní zkušenosti je v dnešní době obzvláště důležité, protože získávání a udržení špičkových talentů se stalo ještě více konkurenčním bojem.